- 1 500 Ft Saját Buildex
Termék katalógus Leírás elrejtése

Felhasználási feltételek

Az üzlet üzemeltetője: BUILDEX GROUP s.r.o
A cég székhelye: Rybná 716/24, 110 00 Prága 1
ID: 05362431
Adószám: CZ05362431
Adatdoboz: 8d42j8m
Bejegyezve: a prágai Városi Bíróságon tartott OR-ban a szám alatt. bélyegző C 262487
Telefonos elérhetőség: (+420) 222 703 103
Online érdeklődés: kapcsolatfelvételi űrlap

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a BUILDEX GROUP s.r.o. internetes áruházában történő vásárlásra érvényesek, amelynek székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1, azonosító: 05362431. www.buildex.cz és www.buildex.sk weboldalon, és szabályozza a BUILDEX GROUP s.r.o. mint eladó (a továbbiakban: eladó) és a vásárló, mint vásárló közötti jogokat és kötelezettségeket a Buildex online áruházon keresztül. a felsorolt webcímeken.

1.2. A vevő és eladó jogaira és kötelezettségeire a jelen ÁSZF az irányadók a rendelkezéseknek megfelelően
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdése alapján módosított 89/2012.

1.3. Minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogrendszerével összhangban jön létre. Ha a szerződő fél fogyasztó, az ÁSZF által nem szabályozott jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. Amennyiben a szerződő fél nem a fogyasztó, az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra a Ptk. Az alkalmazandó jogra vonatkozó további információkért lásd a 10.8. cikk rendelkezéseit. jelen ÁSZF.

1.4. A www.buildex.cz webáruház vásárlója a vásárló. A hatályos jogszabályok miatt különbséget tesznek fogyasztó vevő és nem fogyasztó vevő között.

1.5. Vevő, mint fogyasztó az a természetes személy, aki vállalkozási tevékenysége vagy önálló hivatása gyakorlása körén kívül köt szerződést vállalkozóval.

1.6. Bárki, aki vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos szerződést köt, ill a szakma önálló teljesítésével kapcsolatos.

2. Az adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat úgy jön létre, hogy az eladó visszaigazolja a megrendelést "A megrendelés feldolgozása folyamatban" formátumú üzenet formájában, amelyet az eladó elektronikus levélben küld el a vevőnek a a vásárló által megadott e-mail cím. Az eladót nem köti a megrendelés mindaddig, amíg a megrendelés a fenti módon meg nem történt.

2.2. A vevőnek nem kell regisztrálnia/bejelentkeznie az áru megrendeléséhez. Az áruk megrendeléséhez a vásárlónak ki kell választania az árut, és a kosárra kattintva a „kosárba” vagy „vásárlás” utasításnál „be kell raknia” a „bevásárlókosárba”. A vevő a megrendelést a „megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak.

2.3. A megrendelés eladóhoz történő benyújtása (kitöltése) előtt a vevő a Polgári Törvénykönyv 1826. §-a értelmében ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat. A vásárló az adatokat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásának megérkezéséig módosíthatja, üzenet formájában a „Megrendelés feldolgozása folyamatban” formában; utólag az adatok megváltoztatására csak az eladóval történt egyedi egyeztetés után van lehetőség, kivéve a számlázási adatok megváltoztatását, amelyet a vásárló minden esetben legkésőbb a megrendelés visszaigazolásáig, üzenet formájában tud megtenni. a "Megrendelés feldolgozása folyamatban" űrlapot.

2.4. A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a rendelés az üzemeltetőn keresztül telefonon is leadható. Telefonos megrendelés esetén minden esetben szükséges a vásárló e-mailes elérhetősége, amelyre az eladó azonnal visszaigazolja a megrendelés átvételét. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony ebben az esetben is úgy jön létre, hogy az eladó utólag visszaigazolja a megrendelést „A megrendelés feldolgozása folyamatban” formátumú üzenet formájában, amelyet az eladó a címre küld. a vásárló e-mailben a vevő által megadott e-mail címre. A vásárló a megrendelését módosíthatja/törölheti, illetve a megrendelésben megadott adatait módosíthatja, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásának megérkezéséig a „Megrendelés feldolgozása folyamatban” formátumú üzenet formájában;

2.5. A vevő köteles az eladót értesíteni minden olyan nem szabványos körülményről és tényről, amely bármilyen módon megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti az áru szállítását és tényleges kiszállítását a vevőhöz.

2.6. Az így létrejövő szerződés megváltoztatása vagy felmondása csak a felek megállapodása alapján vagy jogi okok alapján lehetséges, ha az alábbiakban másként nem rendelkezik.

2.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az áru azonosítása kereskedelmi jellegű. Az e-shopban található összes termékkép pusztán tájékoztató jellegű, a kiszállított áru konkrét formája egyedileg eltérhet. Az e-shopban bemutatott áruk leírása és részleges specifikációja a termékek azonosításán alapul, olyan szempontok alapján, amelyek a vásárlók számára a szokásos üzleti tevékenység során relevánsak, ezért azok csak általános, tájékoztató és tájékoztató jellegűek. Az áru felhasználási és fizikai tulajdonságaira vonatkozó minden információ megadásához, valamint a pontos műszaki leíráshoz az áru gyártójának hivatalos műszaki dokumentációja vagy tulajdonságnyilatkozata az irányadó.

2.8. A vásárló tudomásul veszi azt is, hogy a megrendelt árut egyszerre több raktárból is ki lehet szállítani, melyről a vásárló a kosárban értesül.

2.9. A rendelés leadása előtt a vásárló kellően tájékozódik jelen Általános Szerződési Feltételekről, és lehetősége van azokkal a szükséges mértékben megismerkedni. A vevő az adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és azokkal egyetért.

3. Áru ára, fizetési mód, áruszállítással kapcsolatos költségek

3.1. A vevő jogosult az áru árát és esetlegesen az áru szállításával kapcsolatos költségeket az eladónak az adásvételi szerződés szerint megfizetni az alábbi módokon:

 1. készpénz nélküli átutalással vagy azonnali online utalással az eladó számlájára
 2. készpénzmentes fizetési kártyával a Comgate, a Google Pay vagy az Apple Pay online felületén keresztül az eladó számlájára
 3. utánvéttel a vevő által az árurendelésben megadott helyen

3.2. A vevő köteles az eladónak az áru árával együtt megfizetni az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint.

3.3. Vevő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul a vételár bármely részleges korrekciójához, különösen abban az esetben, ha az automatizált számítás ténybeli pontatlansága, nyilvánvaló ármegállapítási tévedés vagy rendszerszintű okok miatti módosítás szükségessége.

3.4. Az eladó jogosult előleg megfizetését vagy a teljes vételár megfizetését követelni a vevőtől, mielőtt az árut elküldi vagy átadja a vevőnek.

3.5. Az eladó jogosult a teljes vételár megfizetését követelni különösen (de nem csak) azokban az esetekben, amikor a vevő megrendeli/vásárol: (i) megrendelésre készült árut (azaz olyan árut, amelyet a vevő egyedi specifikációi szerint állítottak elő) és kizárt, hogy az árut más vásárlónak el lehessen adni), továbbá (ii) olyan árukat, amelyeket a vevő kívánsága szerint vagy személye érdekében módosítottak, vagy ha magán az árun kívül még elrendelte azok módosítását, módosítását (pl. acél és műanyag félkész termékek rövidítése, felezése, padláslépcső, festés stb.), amely az eladó e-shopjában megadott információ szerint nem elérhető (vagy nem készleten), de a felek megállapodása alapján az árut kifejezetten a vevőnek rendeljük meg (az (i), (ii), (iii) és (iv) pontokban felsorolt összes eset, a továbbiakban: „Vételi áru” ).

3.6. Az áru árának megfizetése készpénz nélküli fizetés vagy kártyás fizetés esetén (akár egyedi áru előlegszámla kiállítása esetén is) azonnali, a teljesítés alatt álló áru ellenértékének fizetési kötelezettségével. amikor az áru árának megfelelő összeget jóváírják az eladó számláján. Ha az ár öt (5) napon belül nem kerül jóváírásra az eladó számláján, a megrendelés azonnal törlésre kerül. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén az áru ára az áru átvételekor/átvételekor esedékes.

3.7. Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árengedményei egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg. A vevő közvetlenül nem jogosult a kedvezményre. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek az akciós cikkek számának megadásakor vagy meghatározott ideig.

3.8. Az áru vásárlásával kapcsolatban az eladó adóbizonylatot állít ki a vevőnek, amit átad, ill elektronikus formában a vevő e-mail címére. Minden számlát elektronikus automatizált rendszer generál. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a végső elszámolási számlát legkésőbb az áru kiszállítását követő tizenöt (15) napon belül állítjuk ki a vásárlónak. Az eladó ÁFA-fizető. Azokban az esetekben, amikor az árut Szlovákiába szállítják, nevezetesen a vállalkozó és áfa-fizető vevő esetében, ki van írva, hogy ezekben az esetekben az áfát a halasztott adórendszerben kell megfizetni, amely szerint a vevő/vállalkozó köteles fizetni. ÁFA Szlovákia területén; ezzel összefüggésben a vevő köteles a vállalkozási tevékenységével kapcsolatos adatokról valós és pontos tájékoztatást adni. Az áthárított adókötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a hatályos jogszabályok szerint kell alkalmazni.

3.9. Az áru teljes vételárának megfizetésével a vevő megszerzi az áru tulajdonjogát.

4. Szerződés módosítása, felmondása

4.1. Az így létrejött adásvételi szerződés (beleértve a kialkudott árat is) csak a felek megállapodása alapján vagy jogi okok alapján módosítható vagy mondható el.

4.2. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt a rendelést vagy annak egy részét elállja abban az esetben, ha az árut már nem gyártják, vagy a szóban forgó árut a szállító már nem szállítja, vagy az áruszállító ára jelentősen megemelkedett. Ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ez az összeg visszautalásra kerül a számlájára vagy címére, és az adásvételi szerződés nem jön létre.

5. Áruszállítás

5.1. Az áruk szállításának lehetőségei az adásvételi szerződésben foglaltak szerint a következők:

 1. átvétel a kiszállítási ponton
 2. az áru elküldése az eladó által a szerződött fuvarozón keresztül.

5.2. Az áruszállítás lehetőségének kiválasztásakor az (1) bekezdés szerinti betű szerint a) a vevő tudomásul veszi, hogy az értékesítési pont szolgáltatást az eladó számára egyedi elosztó raktárak nyújtják, ezért a felmerülő kérdéseket és kommunikációt az erre a célra kijelölt megfelelő információs vonalakra kell irányítani.

5.3. Az áruszállítás lehetőségének kiválasztásakor a vevő, az 1. pont szerinti áruszállítás esetén b) köteles értesíteni az eladót minden olyan nem szabványos körülményről és tényről, amely bármilyen módon megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti az áru szállítását és tényleges kiszállítását a vevőhöz. Ha ezt nem teszi meg, köteles az eladónak a kárt teljes egészében megtéríteni, ill az eladónál e kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerülő összes költséget. Azok az esetek, amikor a vevő köteles az árut kertészeti telepre vagy hivatkozási szám nélküli rendeltetési helyre szállítani, úgynevezett egyedi szállítmánynak minősül. Egyedi küldemény esetén az eladónak jogában áll megtagadni a szállítást a megadott helyre, vagy módosítani az árat és a szállítás időpontját (azaz egyedi küldemény). Az a tény, hogy egyedi küldeményről van szó, teljes egészében a vevőt terheli, és abban az esetben, ha az áru egyedi szállítmányon belüli kiszállítása lehetetlennek bizonyul, a helyzet kárba veszett küldeménynek minősül az alábbiakban leírt valamennyi következménnyel együtt. cikkben az 5.7. sikertelen kézbesítési kísérlet esetén.

5.4. Az eladó az árut késedelem nélkül, minden esetben a tényleges készlet erejéig szállítja a vevőnek. Az eladó által megadott készletnyilvántartási adatok és az áru szállítási dátuma csak előzetes és tájékoztató jellegű, az egyes tételekre vonatkozó rendszeradatok frissítését követően automatikusan generálódik. A vásárló tehát semmilyen formában nem jogosult kártérítést követelni az eladó által a www.buildex.cz webáruházban megadott adatokhoz képest való ténybeli eltérés esetén, valamint az áruk szállításának késedelme esetén a a feltüntetett elérhetőség.

5.5. Abban az esetben, ha az árut az (1) bekezdés szerint szállítják b., azaz a szerződött fuvarozón keresztül a Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítmányozótól az áru átadási időpontjára vonatkozó bármilyen információ csak előzetes és tájékoztató jellegű, amelyért az eladót felelősség nem terheli. Ezért a vevő semmilyen formában nem követelhet kártérítést az eladótól, ha az áru kézbesítésének késedelme esetén a tényleges szállítási dátumtól és időponttól való ténybeli eltérések mutatkoznak.

5.6. Ha az adásvételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut az átvételkor átvenni, és az eladónak az átvételhez szükséges minden együttműködést megtenni. az áru felett.

5.7. Ha az árut az eladó szállítja a vevőnek, a vevő köteles az árut átvenni. Ha a vevő megtagadja az áru átvételében való közreműködést, vagy indokolatlanul megtagadja az áru átvételét, ez hiábavaló szállítási kísérletnek minősül, és az eladó jogosult a vevőtől az ebből eredő valamennyi költség megtérítését követelni (pl. adott postaköltség, hiábavaló szállítás költségei, esetleg az áru értékének csökkenése stb.), még akkor is, ha az áruk adásvételi szerződés szerinti kiszállításának költségei nem terhelték a vevőt (az eladó által biztosított bónuszként ). Nem minősül hiábavaló kézbesítési kísérletnek az a helyzet, amikor az árut látható sérülés miatt nem veszik át a kézbesítés helyén, és ezt az okot a szállítólevélben vagy egyéb vonatkozó dokumentációban rögzítik.

5.8. Abban az esetben, ha vevői okokból ismételten ki kell szállítani, ill a megrendelésben megjelölt vásárlótól eltérő módon vagy címre, a vevő köteles az ismételt kiszállítással járó költségeket megfizetni, ill. más módon vagy más címre történő szállítással.

5.9. A vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét; ha a vásárló az áru átvételekor a csomagoláson sérülést észlel, köteles ezt a tényt a fuvarozónak jelenteni és az áru átvételén feljegyezni. Törékeny áru rendelése és kiszállítása esetén a vevő köteles az áru átvételekor fokozottan ügyelni a külső csomagolásra, és az áru átvételekor igazolni, hogy az áru külső csomagolása nem sérült, vagy jelezze, hogyan sérült. Abban az esetben, ha ömlesztett árut rendelt és szállított csomagolás nélkül (pl. raklap WPC lapokkal, polikarbonát lemezekkel stb.), a vevő köteles az áruk számát átszámolni; ha a fuvarozó nem tesz eleget a vevőnek az áru újraszámítására vonatkozó kérésének, a vevő jogosult az áru átvételét megtagadni, és a fuvarokmányon feltüntetni, hogy az árut azért nem vette át, mert nem tudta ellenőrizni az árut, elkerülve ezzel a helyzetet elpazarolt szállítmányként értékelik.

5.10. Ha a csomagolás sérülése a küldeménybe való illetéktelen behatolást jelzi, a vevő nem köteles a szállítmányt a szállítmányozótól átvenni. Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevőt terheli a szállítási mód megválasztásával járó kockázat és az ezzel a fuvarozási móddal járó többletköltség.

5.11. Vis maior esemény (azaz rendkívüli, előre nem látható, leküzdhetetlen és nem felróható esemény) esetén, amelynek következtében az eladó nem tudta a megrendelt árut a vevőnek kiszállítani, az eladó nem vállal felelősséget a vevőnél felmerülő költségekért. a megrendelt (de nem leszállított) áruk elkészítéséhez, beszereléséhez.

6. Hibás teljesítésből eredő jogok

6.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2117. és 2161–2174. §-ai az irányadók; fogyasztó esetében pedig a Fogyasztóvédelmi törvény is.

6.2. Az eladó köteles az árut hibátlanul átadni a vevőnek. Ha a teljesítés hibás, a vevőnek jogai vannak a hibás teljesítéshez.

6.3. Az eladó az átvételkor szavatolja a vevőnek, hogy a terméknek hibája nincs. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időpontban, amikor a vevő a terméket átvette, a termék rendelkezik a felek által megállapított tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt. vagy a vevő az áru jellegére tekintettel és az általa végzett reklámozás alapján azt várta, hogy a termék alkalmas arra a célra, amelyre az eladó a használatát jelzi, vagy amelyre az ilyen típusú terméket általában használják , hogy a cikk minőségében vagy kialakításában megfelel a szerződéses mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg, a cikk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van, és a tétel megfelel a törvényi előírások követelményeit.

6.4. Ha a termék nem rendelkezik a fent említett tulajdonságokkal, a vevő kérheti új, hibamentes termék szállítását is, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem indokolatlan, de a hiba csak a termék egy részét érinti. , a vevő csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a vevőnek joga van a hibát ingyenesen eltávolítani. A Vevőnek joga van eltávolítható hiba esetén is új terméket szállítani vagy alkatrészt kicserélni, ha a hiba javítás után ismétlődő előfordulása, vagy nagyobb számú hiba miatt a termék rendeltetésszerűen nem használható. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől.

6.5. Ha a Vevő nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy nem él új termék hibamentes átadására, egy részének cseréjére, vagy a termék kijavítására vonatkozó jogával, akkor ésszerű árengedményt követelhet. A vevőnek joga van az ésszerű árengedményre akkor is, ha az eladó új terméket nem tud hibátlanul átadni, annak alkatrészét kicserélni vagy a terméket kijavítani, továbbá ha az eladó a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy a jogorvoslat azt okozná. jelentős nehézségek a vevő számára. Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát maga a vevő okozta.

6.6. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy a termék már az átvételkor hibás volt.

6.7. Az eladó az árura huszonnégy (24) hónap garanciát vállal, hacsak konkrét esetben másként nem rendelkezik. Az eladó tehát vállalja, hogy a leszállított áru a jótállási idő alatt a megállapodás szerinti, egyébként a szokásos rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, vagy a szerződésben foglalt, egyébként szokásos tulajdonságait megtartja. A jótállási idő a konkrét megrendelés alapján leszállított áru átvételének pillanatát követő napon kezdődik. Az eladó azonban nem vállal felelősséget a normál kopásból, illetve a használati utasítás vagy az összeszerelési feltételek be nem tartásából eredő hibákért. A vevő minden esetben köteles az áru első használata előtt megismerkedni a használati utasítással és a beszerelési feltételekkel. A vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy a hibát maga okozta. A félreértések elkerülése végett az eladó leszögezi, hogy azokban az esetekben, amikor a vevőt kiterjesztett jótállás (azaz 24 hónapnál hosszabb jótállás) nyújtásáról értesítik, ez mindig csak tájékoztató jellegű, és a szerződés konkrét feltételeit is figyelembe veszi. a kiterjesztett jótállásra mindig a kiterjesztett garanciát nyújtó gyártó vagy forgalmazó általános szerződési feltételei az irányadók; az eladó mindig az érintett gyártó/forgalmazó meghosszabbított garanciát nyújtó általános szerződési feltételeire utalja a vevőt, vagy lehetővé teszi, hogy a vevő kapcsolatba lépjen az érintett gyártóval/forgalmazóval.

6.8. A jótállási idő alatt az árun felmerülő hibákat az eladó saját költségére eltávolítja.

6.9. Ha a jótállási idő alatt az áru hibája merül fel, a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót e-mailben vagy más megfelelő módon. A vevő a hiba bejelentése és érvényesítése során az áru hibájának feltüntetése mellett azt is köteles nyilatkozni, hogy a hiba miatt a Ptk. Ha nem választja meg időben a jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint kisebb jelentőségű szerződésszegés esetén. A reklamáció az eladónak való kézbesítés pillanatában elfogadottnak minősül.

6.10. Ha a vevő hibás teljesítésből eredő jogát (panasz) érvényesíti, az eladó írásban visszaigazolja neki, hogy mikor érvényesítette a jogot, mi a követelés tartalma, és a vevő a reklamáció kezelésének módját kéri. Az eladó írásos visszaigazolást is ad a vevőnek a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás megerősítését és annak időtartamát, vagy a reklamáció elutasításának írásos indoklását. A reklamációkat az eladó egy reklamációs űrlapon keresztül kezeli. Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére. A vevő reklamációit, ideértve a hiba elhárítását is, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül kezeli, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb határidőben állapodik meg. A panaszkezelési határidő szünetel, ha az eladó nem kapta meg a reklamáció kezeléséhez szükséges összes dokumentumot (áru részei, egyéb iratok stb.). Az eladó köteles a lehető legrövidebb időn belül további dokumentumokat kérni a vevőtől. A határidő ettől az időponttól a kért dokumentumok vevő általi kézbesítéséig szünetel. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.

6.11. A Vevő tudomásul veszi, hogy a reklamált áru feladásának konkrét címét csak a reklamáció benyújtása alapján közli vele közvetlenül a reklamációs űrlap elküldését követően. A fentiekkel összefüggésben a vásárló tudomásul veszi, hogy az árut az eladó honlapján feltüntetett címekre külön értesítés nélkül nem küldheti el.

7. A Fogyasztó szerződéstől való elállási joga, egyéb jogai és tájékoztatása

7.1. A Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében, ha az adásvételi szerződés távközlő eszközzel (az online áruházban) jön létre, a fogyasztónak joga van a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. áruk. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elállással az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. A Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében a fogyasztó nem állhat el az adásvételi szerződéstől különösen:

 1. a fogyasztó kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruk szállításáról, vagy olyan áruk szállításáról, amelyeket a vevő egyedi specifikációja szerint gyártottak (és így kizárt, hogy eladni ezeket az árukat egy másik vevőnek), vagy az áruk kiszállításakor, hogy azt a vevő kívánsága szerint, raktáron lévő anyagból gyártották (a kereskedelmi név ebben az esetben "anyag raktáron"); de facto ezek Egyedi Áruk (a jelen ÁSZF fenti 3.5. pontjában meghatározottak szerint), kivéve a 3.5. pont iv. pontjában meghatározott esetet. ezen ÁSZF összege,
 2. olyan áruk szállításáról, amelyek a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,
 3. zárt csomagolású áruk kiszállításáról, amelyeket a fogyasztó a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból visszaküldésére nincs lehetőség.

7.2. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb tizennégy napon belül megküldi vagy átadja az eladónak az eladó által megadott címre (amelyet az adásvételi szerződéstől való elállást követően haladéktalanul közöl a fogyasztóval). napon belül az adásvételi szerződéstől való elállást követően a tőle kapott árut. Ezzel összefüggésben a fogyasztó tudomásul veszi, hogy az árut további értesítés nélkül (tehát az eladó tudta és beleegyezése nélkül) nem küldheti el az eladó honlapján feltüntetett címekre. Ha a visszaküldött áru sérült, leromlott, vagy az áru szabványos vizsgálatának nem megfelelő kopás jeleit mutatja, ideértve az eredeti csomagolás sérülése miatti minőségromlást vagy minőségváltozást, az eladó jogosult követelést érvényesíteni. a fogyasztó kártérítéshez való jogát, ideértve a szállítási műveletekkel kapcsolatos többletköltségeket, és beszámítja követelését a vételár visszatérítési igényével. Ebben az esetben az eladó az ebből eredő kárt egyidejűleg dokumentálja (pl. fényképekkel, harmadik fél részvételével készült jegyzőkönyvvel stb.). Ebben az esetben az eladó csak a jelen bekezdés szerint csökkentett árat adja vissza a vevőnek.

7.3. Az a vevő, aki nem fogyasztó, csak jogi okokból állhat el az adásvételi szerződéstől.

7.4. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a fogyasztó viseli az áru eladóhoz történő visszaküldésével járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elállást a fogyasztó az egyéb kérdésekre vonatkozó űrlapon keresztül küldi meg.

7.5. Abban az esetben, ha a fogyasztó az előző bekezdések szerint eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszaküldi neki az összes pénzeszközt, beleértve a szállítási költségeket is. tőle a szerződés alapján kapott, kivéve azokat az eseteket, amikor a keletkezett kár megtérítését a (2) bekezdés szerint számították ki. Ha a fogyasztó az áruk eladó által kínált legolcsóbb szállítási módjától eltérő módot választott, az eladó visszatéríti a fogyasztónak az áru kiszállításának költségét a felkínált áru legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben. Tekintettel arra, hogy az eladó a 1820. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően értesítette a fogyasztót az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek viselésének kötelezettségéről. g) pontja értelmében az eladó nem téríti meg a fogyasztónak az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

7.6. Az eladó nem köteles visszaadni a pénzt a fogyasztónak, mielőtt a visszaküldött árut átvette volna a fogyasztótól a szerződéstől való elállás miatt.

7.7. A vevőnek a telefonos infovonalon keresztül közölt minden információ csak általános és tájékoztató jellegű, tekintettel az ügy konkrét állapotának és természetének megismerésének tényleges lehetetlenségére; semmilyen módon nem jogilag kötelező erejűek vagy végrehajthatók. Ugyanez vonatkozik minden olyan írásos vagy elektronikus információra, amelyet az eladó alsóbb szintű alkalmazottja közöl, és amelyet nem erősített meg vezető beosztású alkalmazottja.

7.8. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: www.coi. .cz

8. Személyes adatok védelme

8.1. A (természetes személyek) vásárlókra vonatkozó információk tárolása különösen a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46/EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezéséről, összefüggésben a 110/2019 Coll. törvénnyel, módosításával a személyes adatok kezeléséről.

8.2. Az eladó a személyes adatokat azért kezeli, mert az az adásvételi szerződés teljesítéséhez (illetve a szerződés megkötése előtt megtett intézkedések végrehajtásához) szükséges, továbbá olyan személyes adatokat kezel, amelyek az eladó közkötelezettségeinek teljesítéséhez, ill. marketing célú feldolgozás.

8.3. A személyes adatok kezelője az eladó, azaz a BUILDEX GROUP s.r.o., azonosító: 05362431, székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1, a Prágai Városi Bíróság által fenntartott OR-ban bejegyzett. alatti sp. bélyegző C 262487 (e cikk alkalmazásában az eladót "adminisztrátornak" nevezzük). Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

8.4. A személyes adatok kezelésének jogalapja az a tény, hogy az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

 1. a vevő és az ügyintéző közötti szerződés teljesítése, vagy az ügyintéző által az ilyen szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtása a 6. cikk (1) bekezdése értelmében b) GDPR;
 2. az ügyvezetőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése a 6. cikk (1) bekezdése értelmében c) GDPR, különös tekintettel az általános érvényű jogszabályok, különösen, de nem csak az általános forgalmi adóról szóló 235/2004. törvény, a jövedelemadókról szóló módosításokkal, valamint a számvitelről szóló 563/1991. sz. törvény módosításokkal;
 3. az ügyintéző jogos érdekének céljaira.

8.5. A személyes adatok kezelésének célja a vevő és az ügyintéző között létrejött szerződés teljesítése, ideértve az áru szállítását és a kellékszavatossági jogok érvényesítését, vagy az adatkezelő intézkedéseinek végrehajtása az ilyen szerződés megkötését megelőzően, valamint a kapcsolódó közjogi kötelezettségek ügyintéző általi teljesítése. További cél az üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek elvégzése az adminisztrátor által. Az adatkezelő nem hoz automatikusan egyedi döntéseket, ideértve a profilalkotást is, a GDPR 22. cikke értelmében. A GDPR értelmében a személyes adatok meghatározott célú kezeléséhez nem szükséges a vásárló hozzájárulása.

8.6. A személyes adatokat közvetlenül a vásárlótól szereztük be, és az alábbi személyes adatok kategóriáit kezeljük a megjelölt célok érdekében: az érintett félreérthetetlen és összetéveszthetetlen azonosítására használt lakcím és azonosító személyes adatok (a szervezet neve, állandó lakcíme/ székhely, azonosító szám, adószám); az érintettel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatok (kapcsolati cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím és egyebek), ill leíró adatokat is (banki kapcsolat), ha az a meghatározott célhoz szükséges, és egyéb olyan adatot is, amely az ügyintézőnek a meghatározott célok teljesítéséhez szükséges.

8.7. A vásárló személyes adatait jogszerűen, helyesen és átlátható módon kezeljük, csak a meghatározott célból, csak a szükséges mennyiségben, csak az adatkezelés céljához szükséges ideig, a személyes adatok technikai és szervezési biztonsága mellett .

8.8. A vásárló személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesülésének időtartama alatt, valamint a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szerint archiválási célból szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott ideig. előírások.

8.9. A vevő személyes adatainak további címzettjei a szállítmányozó társaságok és az áruk kiszállításában vagy az adásvételi szerződés alapján fizetésben részt vevő egyéb személyek, valamint az adminisztrátornak belső szoftverének üzemeltetésével és adattárolásával kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek. A vevő jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatainak címzettjei lehetnek pénzügyi igazgatási hatóságok vagy egyéb érintett hatóságok is olyan esetekben, amikor az ügyintézők általánosan kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő. Az ügyintézőnek nem áll szándékában a vásárló személyes adatait harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.

8.10. A személyes adatok kezelése számítógépes technológia alkalmazásával vagy manuálisan történik, mindkettő a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó biztonsági elvek betartásával. E célból az adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisülése vagy elvesztése, jogosulatlan továbbítása, feldolgozása és a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. . Minden jogalany, amely számára a személyes adatok hozzáférhetővé tehetők, tiszteletben tartja a vásárló magánélethez való jogát, és köteles a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárni.

8.11. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett a vásárló jogosult kérni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, joga van személyes adatainak helyesbítésére, törlésére, illetve kezelésének korlátozására, adott esetben tiltakozáshoz. a személyes adatok kezeléséhez és a személyes adatok hordozhatóságához való joghoz. Ha a vásárló tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük e célból. Ha a vásárló úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a GDPR-t, többek között joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. A vásárló nem köteles személyes adatokat megadni; azonban a vásárló személyes adatainak megadása az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy teljesítése az ügyintéző részéről nem lehetséges. A vevő a jogait az ügyintézőhöz fordulva gyakorolhatja a fenti elérhetőségeken.

9. Távoli kommunikációs eszközök használatának költségei

9.1. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga fedezi.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben egyeztethetők. Az adásvételi szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal szemben. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

10.2. Az eladó jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztatni. Adásvételi szerződések esetén a szerződéses jogviszonyra minden esetben a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF vonatkozik.

10.3. A vevő megrendelése az eladó általi „A megrendelés feldolgozása folyamatban” formátumú üzenet formájában történő visszaigazolását követően a vevő és az eladó között létrejött adásvételi szerződésként archiválva lesz, annak teljesítése és egyéb nyilvántartások, ill. állapota a vevő számára hozzáférhető.

10.4. A vásárlással a vevő beleegyezik, hogy kereskedelmi kommunikációt kapjon.

10.5. A vevő ezúton kijelenti, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt elegendő lehetősége volt megismerni az áru leírását és leírását, az áru árát, a fizetési módot, az áru szállítási módját és a az áru leszállításával kapcsolatos költségek összege, a Ptk. 1811. §-ában foglaltaknak megfelelően, a hibás teljesítésből eredő jogokra és a szavatossági jogokra vonatkozó adatokkal.

10.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a megajánlott áruk ritka esetekben úgynevezett rebranding tárgyát képezhetik, amikor az iparcikket utólag az eladó saját márkája alatt kínálják. A felsorolt okok miatt az áruk/termékek csomagolása eltérő nómenklatúrát tartalmazhat, azonban ez a tény az áru bejelentett tulajdonságaira nincs hatással, és a márkaváltás nem alapoz meg a vevő különleges jogát, felhatalmazását, amit a vevő tudomásul vesz.

10.7. A vevő az adásvételi szerződés megkötésével az Általános Szerződési Feltételek minden rendelkezését elfogadja.

10.8. A megkötött adásvételi szerződés alapján felmerülő kapcsolatokat és esetleges vitákat a Cseh Köztársaság joga szerint rendezzük. A Cseh Köztársaságon kívüli szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vásárlót – fogyasztót – tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a Cseh Köztársaság jogának az előző mondatban történt megválasztása következtében nem fosztják meg a törvény rendelkezései által biztosított védelemtől. a szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogrendje, amelytől a szerződésben nem lehet eltérni, és amelyet a Cseh Köztársaság jogának megválasztása hiányában egyébként a 6. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban alkalmaznának. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 1. cikke .

10.9. Az eladó és a vevő – vállalkozó (bejegyzett székhelyétől vagy lakóhelyétől függetlenül) között felmerülő minden vitát, amely a megkötött adásvételi szerződés alapján merül fel, a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai előtt kell megoldani.

10.10. A Ptk. 1820. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint 14. § (1) bekezdésében, valamint 20d. törvény módosított 634/1992. számú fogyasztóvédelmi törvénye értelmében az eladó tájékoztatja, hogy a vevő-fogyasztó a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére szolgáló szervhez (szervhez) fordulhat, amely a cseh kereskedelmi ellenőrzés, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosító: 00020869, internetcím: www.coi.cz. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet a panaszokat és a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére irányuló javaslatokat a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok által meghatározott módon és feltételekkel kezeli. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform az eladó és a vevő közötti viták rendezésére is használható. A kétségek elkerülése végett egyúttal rögzítésre kerül, hogy az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a vevő - fogyasztó az adásvételi szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő igényével a Törvényszékhez forduljon. Cseh Köztársaság. Abban az esetben, ha a vásárló olyan fogyasztó, akinek szokásos tartózkodási helye a Cseh Köztársaságon kívül van, a bíróság joghatósága a vita rendezésére az 1215/2012/EU európai parlamenti rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kerül meghatározásra. valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i tanácsi rendelet.

10.11. Jelen ÁSZF 2022.01.01-től érvényes és hatályos.

A jelen feltételek kötelező érvényűsége a vevő és a vállalkozás között a vásárlás teljesítésének pillanatában válik érvényessé, melynek szükséges feltétele a megfogalmazásuk egyetértése. Ezeket a feltételeket 2022. január 1-jén hagyták jóvá Prágában.

Gyakran kérdezel minket
Hogyan kell igényelni?

Az „Egyéb kérdések” fülön található reklamációs űrlapon megadja a hiba leírását, a rendelési számot és a megoldási javaslatot. Csatolja a fényképes dokumentációt, elküldi és mi a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a megoldással kapcsolatban.

Visszaküldött termékek?

Minden olyan áru, amelyre nem vonatkozik a feltételek 7.1. pontjában felsorolt kivételek, az átvételtől számított 14 napon belül visszaküldhető. A szabályok és a visszaküldési eljárás a 7. fejezet következő bekezdéseiben találhatók.

tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?

Ebben a menüben érhető el.

1500 Ft
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Mi, az BUILDEX GROUP s.r.o., azonosítószám: 5362431, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.

Részletes beállítások

A legkényelmesebb, személyre szabott megtekintés. A sütiknek köszönhetően ezt meg tudjuk oldani. A kosár megjegyzi a vásárlást, nem kell bosszantó adatokat megadnia kijelentkezés nélkül, és csak a releváns tartalom jelenik meg. Az, hogy mit oszt meg velünk, teljesen Önön múlik, de minden maximális biztonságban lesz.

Az oldal megfelelő működéséhez szükséges adatok, amelyeket mindig engedélyezni kell.

Segítenek megérteni, hogy mi érdekelheti Önt, mi alapján tekinti meg oldalunkat, mi nem működik számunkra az oldalon stb.

Lehetővé teszik számunkra, hogy releváns tartalmakat mutassunk meg az Ön által nálunk meglátogatott termékek, cikkek és oldalak alapján.

Nekik köszönhetően a hirdetési szpotjainkon és más hálózatokon azt fogja látni, ami érdekli Önt, nem pedig az oda nem illő, véletlenszerű kampányokat.